bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

2023

Do pobrania: Protokół z naboru na Dzikowiec

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4/2023
Dyrektora OSiR w Boguszowie-Gorcach
z dnia 8 maja 2023 r.

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU i REKREACJI
W BOGUSZOWIE-GORCACH
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY – OPERATOR KOLEI LINOWEJ

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach ul. Sportowa, 58-372 Boguszów-Gorce (ośrodek w zarządzie trwałym OSiR w Boguszowie-Gorcach)

Wymiar czasu pracy i rodzaj umowy
Umowa-zlecenie lub pełny etat, pierwsza umowa na czas określony (6 miesięcy) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (w przypadku umowy o pracę)

Zakres obowiązków
- obsługa kolei linowej/wyciągu narciarskiego wraz z obsługą pasażerów i ich sprzętu, w oparciu o posiadane uprawnienia TDT, lub po przygotowaniu do egzaminu TDT,
- prace na terenie całorocznego ośrodka sportowo-rekreacyjnego, przygotowanie obiektu do sezonu letniego i zimowego poprzez prace remontowe, naprawcze i utrzymaniowe,
- prace konserwatorskie przy urządzeniach objętych dozorem TDT, w szczególności przygotowanie do odbiorów okresowych, kontrolnych i doraźnych
- obsługa wydarzeń plenerowych OSiR

Kwalifikacje i umiejętności
- preferowani będą kandydaci posiadający uprawnienia TDT
- wykształcenie techniczne lub udokumentowane doświadczenie w pracy ze sprzętem mechanicznym i użytkowaniem narzędzi (mile widziane uprawnienia SEP 1kV)
- prawo jazdy kat. B (czynne)
- komunikatywność i doświadczenie w pracy z klientem (praca w usługach)
- podstawowa wiedza z zakresu mechaniki i elektryki
- umiejętność jazdy na nartach, czynne uprawianie sportu
- umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność, gotowość do pracy wg grafiku,
- stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości
- nieposzlakowana opinia, awersja do ryzyka

Warunki pracy
Praca na obiekcie w pomieszczeniach budynku obsługi ruch turystycznego oraz pozostałych technicznych pomieszczeniach na terenie ośrodka, także na zewnątrz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca fizyczna i obsługa urządzeń mechanicznych, w tym pojazdów specjalistycznych (ratrak, ciągnik górski z pługiem i kosiarką, skuter śnieżny). Obsługa urządzeń transportu linowego. Praca na wysokości. Częsty kontakt z ludźmi. Praca w dni wolne i święta.


Wymagane dokumenty
- życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacji, umiejętności i odbytych szkoleń (przydatnych z punktu widzenia wymagań dla stanowiska) wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacji w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

Termin i miejsce złożenia wymaganych dokumentów
Oferty należy składać w formie tradycyjnej w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, 58-371 Boguszów-Gorce, ul. Olimpijska 1 (II p.) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@osir-boguszow.eu w terminie do 15 maja 2023 r. (poniedziałek) do g. 12:00 (liczy się data i godzina wpływu). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.

Do pobrania: Zarządzenie Nr 4/2023 w sprawie naboru pracownika Dzikowca

Do pobrania: Protokół z naboru na DzikowiecOpublikował: Anna Dybiec
Publikacja dnia: 18.05.2023
Podpisał: Anna Dybiec
Dokument z dnia: 08.05.2023
Dokument oglądany razy: 276