bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia

Rok 2022:

Zarządzenie Nr 1/2022 - w sprawie ustalenia czasu pracy oraz dni wolnych od pracy w 2022 roku PDF

Zarządzenie Nr 2/2022 - w sprawie ustalenia współczynnika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2022 roku PDF

Zarządzenie Nr 6/2022 - w sprawie zmiany kalendarza imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach na rok 2022 PDF

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2022 - Dyrektora OSiR w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 kwietnia 2022 r. PDFRok 2021:

Zarządzenie Nr 1 PDF - w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie ze sprzętu oraz obiektów będących w Zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach


Zarządzenie Nr 2 PDF - w sprawie ustalenia czasu pracy oraz dni wolnych od pracy w 2021 rokuZarządzenie Nr 3 PDF - w sprawie ustalenia współczynnika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2021 roku


Zarządzenie Nr 4 PDF - w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na najem domków handlowo-gastronomicznych znajdujących się na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach i powołania komisji konkursowej

Ogłoszenie PDF

Załącznik Nr 1 - Regulamin konkursu PDF

Załącznik Nr 1 - Regulamin konkursu - Formularz - PDF / DOCX

Załącznik Nr 2 - Umowa -  Domki - Regulamin najmu PDF

Załącznik Nr 2 - Umowa - Regulamin najmu PDF

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU PDF


Zarządzenie Nr 5 - w sprawie wprowadzenia procedury korzystania z obiektów sportowych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach, w związku z obowiązywaniem stanu epidemii

Załącznik Nr 1 - PDF


Zarządzenie Nr 6 PDF - w sprawie ustalenia planu działań w celu ograniczenia ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach


Zarządzenie Nr 7 PDF - w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury zorganizowanego terenu narciarskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego “DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach, w związku z obowiązywaniem stanu epidemii SARS-CoV-2


Zarządzenie Nr 8 PDF - w sprawie zatwierdzenia regulaminu drugiego otwartego konkursu ofert na najem domków handlowo-gastronomicznych znajdujących się na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach i powołania komisji konkursowej

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMYDO 8 LUTEGO 2021 R.

Formularz PDF / DOC

Regulamin konkursu PDF

Umowa Regulamin najmu domków PDF

Umowa PDF

PROTOKÓŁ PDF


Zarządzenie Nr 9 - w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie Gorcach oraz zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników OSIR w okresie zagrożenia epidemią wirusa SARS-CoV-2 - PDF


Zarządzenie Nr 10 - w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach w dniu 19 marca 2021 roku - PDF


Zarządzenie Nr 11 - w sprawie powołania komisji przetargowej PDF


Zarządzenie Nr 12 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji PDF


Zarządzenie Nr 13  - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 6 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze sprzętu oraz obiektów będących w Zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach PDF


Zarządzenie Nr 14 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach dla stanowiska kierownika zespołu Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” PDF


Zarządzenie Nr 15 - w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 6 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze sprzętu oraz obiektów będących w Zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach (z późn. zm.)


Zarządzenie Nr 16 - w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 17 – w sprawie ustalenia Regulaminu zajęć pn. „Wakacje w mieście 2021”, organizowanych w roku kalendarzowym 2021 przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach oraz Załącznik - karta udziału PDF


Zarządzenie Nr 18 - w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania pn. „Modernizacja układu sterowania turystycznej kolei linowej (typ 2 CLF, prod. Doppelmayr – Austria) na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego DZIKOWIEC” - PDF


Zarządzenie Nr 19 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na najem pomieszczeń w budynku obsługi turystycznej oraz wiaty turystycznej na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz w sprawie powołania komisji konkursowej - PDF - Aby przejść do załączników Kliknij tutaj


Zarządzenie Nr 20 - w sprawie: regulaminu korzystania z obiektu sportowego, stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach przy ul. Olimpijskiej - PDF
Decyzja nr 1/2021 z dnia 1 października 2021 r. PDF do Zarządzenia Nr 20
Decyzja nr 3/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. PDF do Zarządzenia Nr 20


Zarządzenie Nr 21 - w sprawie instrukcji ewakuacyjnej kolei linowej na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie-Gorcach PDF


Zarządzenie Nr 22 - w sprawie przeprowadzenia naboru oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach PDF


Zarządzenie Nr 23 - w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach za rok 2021 PDF


Zarządzenie Nr 24 - w sprawie przeprowadzenia szczepienia pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu PDF


Zarządzenie Nr 25 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach


Zarządzenie Nr 26 - w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie-GorcachOpublikował: Anna Dybiec
Publikacja dnia: 04.05.2022
Podpisał: Anna Dybiec
Dokument z dnia: 04.01.2022
Dokument oglądany razy: 773